Consiliul de administrație

Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridicăa,  sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și, după caz, de directori adjuncți. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al părinților și cu autoritățile administrației publice locale.

Descarcă aici componența Consiliului de administrație