Despre școală

MISIUNEA ȘCOLII:

  • Educaţia este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale, dar pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei societăţi echitabile bazată pe cunoaştere. În acest scop şcoala noastră îşi propune să dezvolte o cultura organizaţională de tip reţea care să promoveze valori şi credinţe împărtăşite de educatori, elevi şi părinţi, punând accentul pe învăţare şi creând un climat educativ de învăţare. Învăţarea trebuie să treacă dincolo de zidurile clasei, încorporând discipline şi tehnologii complexe care să-i ajute pe elevi să se integreze într-o societate în schimbare.
  • Învaţarea trebuie centrată pe elev, înglobând cele mai noi idei şi practici pedagogice. CDŞ-ul trebuie să se axeze pe noi discipline (informatică, tehnici de comunicare, utilizarea internetului, educaţie ecologică etc.)
  • Ne propunem să dezvoltăm în parteneriat cu comunitatea locală, un mediu favorabil educaţiei, bazat pe valori morale, antreprenoriale, tehnologice, informaţionale, religioase, ecologice, astfel încât fiecare elev să beneficieze de şansa de a fi educat ca bun cetăţean european, creativ, dar şi critic şi autocritic, capabil să se integreze în orice ţară europeană.
  • Deviza noastră este “NU ÎNVĂŢĂM PENTRU ŞCOALĂ, ÎNVĂŢĂM PENTRU VIAŢĂ ! “.