Viziunea școlii

Dorind o viziune dinamică, științifică, pragmatică, viziunea școlii s-a centrat, raportându-ne la următoarele domenii: Curriculum: – obținerea unor rezultate competitive asigurând calitatea procesului instructiv-educativ; – stimularea performanțelor individuale ale elevilor, dezvoltarea personalității elevilor, formarea capacităților intelectuale, stimularea motivației învățării, asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală; – educația în sprijinul valorilor societății noastre.
Resurse material-financiare: – amenajarea unei săli de sport; – continuarea informatizării prin extinderea rețelei de calculatoare și conectarea la Internet.
Resurse umane: – elevul trebuie să găsească în școală un al doilea cămin, care să-i ofere nu numai cunoştinţele necesare trecerii într-o treaptă superioară a învățământului, ci şi un cadru propice dezvoltării personalităţii lor ca viitori cetăţeni, capabili să facă faţă cerinţelor contemporane; – stimularea cadrelor didactice nu numai în vederea perfecţionării, ci şi prin implicarea lor în actul decizional, responsabilizarea acestora;
Relaţii comunitare: – creşterea prestigiului şcolii prin colaborarea cu parteneri direct interesaţi, participarea şi obţinerea unor rezultate la activităţile propuse de către parteneri.