Istoric

ISTORIC ŞI IDENTITATE

Școala Gimnazială Urechești, jud. Bacău este înființată în anul 1891 și a funcționat pentru început într-o locuință particulară, învățător fiind preotul satului. În anul 1896, pe amplasamentul actul al „Școlii vechi” s-a construit un local de școală din bârne cu o sală de clasă și cancelarie. În anii dinaintea primului razboi mondial, școala a fost extinsă cu încă o sală de clasă și două încăperi pentru locuința învățătorului.

De la început, școala a funcționat cu 4 clase primare, iar între anii 1914-1921 a funcționat cu clasele V-VIII în funcție de numărul de elevi care frecventau școala.

Între cele doua războaie mondiale școala din satul Urechești a funcționat ca școală primară cu 4 clase cu 2 învățători și predare simultană, iar între anii 1934-1948 a funcționat ca şcoală cu 7 clase, absolvenții primind documente privind programa şcolară, cadrele didactice care au funcționat și numărul de absolvenți din fiecare an.

Reforma învățământului din 1948 a desființat clasele V-VII și până în 1953 elevii s-au deplasat la comuna vecina, Coțofănești, pentru a urma cursurile gimnaziale. Din 1953 se revine la învățământul de 7 clase care au devenit obligatorii și în documentele din arhivă se găsesc referiri la cadrele didactice calificate care au funcționat și materialele de programare a activităților școlare. Tot acum, la Școala Urechești începe să funcționeze și o grupă de grădiniță care își desfășura activitatea în locuința unui învățător pensionar din sat. Creșterea numărului de elevi la clasele V-VII  a determinat renovarea localului de școală și o compartimentare a celor 2 săli de clasă astfel încât să se poată învăța în 2 schimburi cu cele 7 clase.

În anul 1962 începe construcția unui local nou de școală din cărămidă cu 5 săli de  clasă pe un teren apropiat de școala veche și la 1 septembrie 1964 este inaugurat în prezenta autorităților locale, director fiind profesorul STAN POMPILIU. Cele 2 localuri de școală au fost folosite la întreaga capacitate în anii următori în condițiile în care între 1972-1985 funcționau 7 clase la ciclul primar și 8 clase la ciclul gimnazial, efectivele de elevi fiind cuprinse între 300-380 elevi, deoarece la ciclul gimnazial erau înscriși și elevi din satul Slobozia unde din 1976 s-a desființat ciclul gimnazial al școlii din această localitate. Tot în acești ani, în satul Urechești a funcționat grădinița cu program prelungit cu 3 grupe de preșcolari.

După 1984 începe să scadă numărul de copii: grădinița rămâne cu un singur post, la ciclul primar rămâne numai un singur rând de clase, iar la ciclul gimnazial se înregistrează clase paralele până în anul 1992 când efectivele de elevi erau în jur de 220. Încadrarea cu personal didactic calificat a fost cea mai bună în perioada 1975-1990 când existau câte 2 profesori calificați la Limba română, matematică, istorie-geografie, biologie-agricultură, iar la celelalte discipline au fost numai cadre calificate. În aceasta perioadă, absolvenții clasei a VIII-a urmau în totalitate învătământul obligatoriu de 10 ani și jumătate dintre ei deveneau absolvenți ai liceului. Aproximativ 40 dintre absolvenții de atunci ai şcolii noastre au absolvit învăţământul superior devenind ofițeri, ingineri, profesori și învățători.

Din anul 1995, localul vechi de școală nu mai este folosit, deoarece nu putea fi reabilitat, fiind o construcție fără fundație și se pune la dispoziția grădiniței din Urechești un local care a fost destinat birourilor fostului C.A.P. Urmează după 1995 o perioadă de menținere a efectivelor de elevi între 180-220 elevi la un singur rând de clase, dar odată cu pensionarea cadrelor didactice de la învățământul gimnazial se înregistrează o instabilitate pe post la principalele discipline de învățământ. Absolvenții clasei a VIII-a, începând cu anul 1998 au susținut Examenul de Capacitate și Testare Națională și peste 70% din ei au fost admiși și înscriși la liceele și școlile de arte și meserii din județ. În acel an, la licee şi şcoli profesionale erau înscriși 34 de elevi din absolvenții clasei a VIII-a, iar  la diferite instituții de învățământ superior peste 30 de studenţi.

Școala Gimnazială Urechești este amplasată  în zona cu cea mai joasă altitudine a satului și în permanență a fost expusă viiturilor și afectată de băltirile de apa. În noaptea de  12-13 iulie 2005, localul școlii a fost inundat de apele Trotușului care au ieșit din albie la intrarea în sat. A fost distrusă pardoseala de parchet a sălilor de clasă, mobilierul, materialul didactic, jumătate din fondul de carte al bibliotecii și o parte din arhiva școlii.

Autoritățile locale au acționat pentru refacerea școlii și cu fonduri guvernamentale s-a reușit ca la începutul anului școlar 2005-2006 școala să fie folosită cu 4 săli de clasă la care s-a schimbat pardoseala, s-a montat lambriul, s-au înlocuit mobilierul și ferestrele, iar o sală de clasă a fost refăcută prin contract de sponsorizare de S.C.Vrancart S.A.Adjud.

Începând din anul 2006 a început construcția unui local de școală+grădiniță cu 6 săli de clasă pe amplasamentul școlii vechi cu finanțare prin Fundatia „MEREU APROAPE”, aproximativ 100000 Euro. Localul va fi recepționat la 1 septembrie 2007 și destinat învățământului preșcolar și primar din satul Urechești. După inundațiile din 2005, școala a beneficiat și de donații de carte pentru bibliotecă de la Gimnaziul de Stat „MIHAI VITEAZUL” din Tg. Mureş, aproximativ 600 volume și de 6 calculatoare și un copiator multifuncțional de la Liga Românilor din Italia.

În anul şcolar 2018-2019 funcționează în cadrul Şcolii Gimnaziale Urecheşti împreună cu structurile arondate două grădiniţe cu 2 grupe de preșcolari, 5 clase primare cu 112 elevi și 4 clase gimnaziale cu 82 elevi.

Cu o tradiție de formare valoroasă, Şcoala Gimnazială Urecheşti este o școală primitoare, deschisă nevoilor elevilor și comunității, un loc în care toți membrii instituției alcătuiesc o mare familie specializată în educație și formare. Cei care ne trec pragul pentru prima dată observă imediat spiritul de echipă ce ne caracterizează și seriozitatea pe care o manifestăm în îndeplinirea responsabilităților ce ne revin.