Viziunea școlii

Dorind o viziune dinamică, științifică, pragmatică, viziunea școlii s-a centrat, raportându-ne la următoarele domenii:

  • Curriculum:

– obținerea unor rezultate competitive asigurând calitatea procesului instructiv-educativ;

– stimularea performanțelor individuale ale elevilor, dezvoltarea personalității elevilor, formarea capacităților intelectuale, stimularea motivației învățării, asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală;

– educația în sprijinul valorilor societății noastre.

  • Resurse material-financiare:

– amenajarea unei săli de sport;

– continuarea informatizării prin extinderea rețelei de calculatoare și conectarea la Internet.

  • Resurse umane:

– elevul trebuie să găsească în școală un al doilea cămin, care să-i ofere nu numai cunoştinţele necesare trecerii într-o treaptă superioară a învățământului, ci şi un cadru propice dezvoltării personalităţii lor ca viitori cetăţeni, capabili să facă faţă cerinţelor contemporane;

– stimularea cadrelor didactice nu numai în vederea perfecţionării, ci şi prin

implicarea lor în actul decizional, responsabilizarea acestora;

  • Relaţii comunitare:

– creşterea prestigiului şcolii prin colaborarea cu parteneri direct interesaţi,

participarea şi obţinerea unor rezultate la activităţile propuse de către parteneri.